Cùng với quá trình phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa, thị trường bất động sản đang phát triển nhanh chóng tại Đông Nam Á với nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.