Với vị trí đặc địa ngay gần thủ đô Hà Nội, cùng với tiềm năng phát triển kinh tế, vị trí ven sông Hồng đang là “miếng đất vàng” đối với các nhà đầu tư bất động sản.